Facköversättning I, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en första introduktion till facköversättning som yrkesverksamhet och vänder sig till dig som vill översätta från ett valfritt språk till svenska. Kursen tar upp översättning av sakprosatexter inom olika genrer och för olika målgrupper. Du tränar på att producera måltexter som är anpassade till olika genrekrav samt på att aktivt reflektera över och beskriva din översättningsprocess. Kursen ger även färdigheter i att söka och använda relevant information för yrkesmässig översättningsverksamhet.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen