Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fördjupningskurs med inriktning mot tolkning – kognitivt perspektiv

Kursen ger fördjupad kunskap om centrala frågeställningar, teorier och metoder inomöversättningsvetenskaplig forskning om tolkning utifrån ett kognitivt perspektiv.

.