Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Fördjupningskurs med inriktning mot tolkning – sociologiskt perspektiv

Kursen ger fördjupad kunskap om centrala frågeställningar, teorier och metoder inom översättningsvetenskaplig forskning om tolkning utifrån ett sociologiskt och kommunikativt perspektiv.

.