Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Översättning och ideologi

Kursen behandlar olika ideologiska perspektiv på översättning samt olika översättningsideologier. Vidare belyser kursen förhållandet mellan språk och makt i relation till översättning och ger en överblick över ideologiskt grundade förhållningssätt till översättning och översättningsvetenskap, såsom feministiska, queera och postkoloniala.

Kursen behandlar även andra aktivistiska och kollektivt orienterade förhållningssätt. Vid kursens undervisningstillfällen gör du egna analyser av översättningar med hjälp av de analysverktyg som de ideologiskt grundade förhållningssätten tillhandahåller.

 • Kursupplägg

  HT21 Kursbeskrivning med betyg, litteratur TTA629 Översättning och ideologi (347 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen består av obligatoriska föreläsningar, seminarier samt muntliga redovisningar.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 3) (774 Kb)

  VT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 2) (707 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se Kursbeskrivningen under Kursupplägg, ovan.

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Tolkning
  Studievägledning/utbildningsadministration – Översättning