Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Översättning och ideologi

Kursen behandlar olika ideologiska perspektiv på översättning samt olika översättningsideologier. Vidare belyser kursen förhållandet mellan språk och makt i relation till översättning och ger en överblick över ideologiskt grundade förhållningssätt till översättning och översättningsvetenskap, såsom feministiska, queera och postkoloniala.

Kursen behandlar även andra aktivistiska och kollektivt orienterade förhållningssätt. Vid kursens undervisningstillfällen gör du egna analyser av översättningar med hjälp av de analysverktyg som de ideologiskt grundade förhållningssätten tillhandahåller.