Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Facköversättning till svenska I

Kursen ger en första introduktion till facköversättning som yrkesverksamhet. Den behandlar översättning till svenska av sakprosatexter inom olika genrer och för olika målgrupper.

Du tränas i att producera måltexter som är anpassade till svenskans genrekrav, dessutom i att aktivt reflektera över och beskriva din översättningsprocess. Kursen ger även färdigheter i att söka och använda relevant information för yrkesmässig översättningsverksamhet.

 • Kursupplägg

  HT21 Kursbeskrivning med betyg och litteratur TTA634 Facköversättning till svenska I (184 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av obligatoriska seminarier.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT21 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 3) (774 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se kursbeskrivningen under Kursupplägg, ovan.

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Tolkning
  Studievägledning/utbildningsadministration – Översättning