Tolkning – masterkurs, 30 hp

Om kursen

Inom ramen för kursen genomför du ett självständigt examensarbete med någon översättningsvetenskaplig frågeställning, och du har möjlighet att använda en längre egen tolkning som datamaterial. Du får instruktioner i akademiskt skrivande samt om den forskning som bedrivs på institutionen. Dessutom ingår schemalagda seminarier i uppsatsskrivande och diskussion av examensarbeten. Kursen avslutas med oppositionsseminarier, där du lägger fram och försvarar ditt examensarbete samt opponerar på en annan students examensarbete.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen