Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Handledarutbildning för teckenspråkstolkar

Från och med våren 2021 erbjuder vi en kurs för yrkesverksamma teckenspråkstolkar som vill handleda studenter från Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning.

Handledarutbildningen omfattar 5 högskolepoäng och introducerar olika synsätt på språk och kommunikation samt tolkning som interaktion. Kursen även till att ge ökad beredskap att handleda studenter inom teckenspråkstolkning vid verksamhetsförlagd utbildning och övrig praktik.