Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Dövblindtolkning I

Dövblindtolkning I ger kunskap, främst teoretisk sådan, om tolkning till personer med dövblindhet. De tolkmetoder som förekommer vid dövblindtolkning behandlas. Kursen ger kunskap i syntolkning, socialhaptisk kommunikation och ledsagning samt om förutsättningar i vardagslivet för olika grupper av personer med dövblindhet.

Punktskrift introduceras liksom användning av hörseltekniska hjälpmedel.

Tolk- och översättarinstitutet erbjuder utbildning i dövblindtolkning i form av två separata kurser:

 • Den första kursen, Dövblindtolkning I (TTA706), har starkt fokus på de teoretiska aspekterna av dövblindtolkning. Kursen ges vårterminer.
 • Den andra kursen, Dövblindtolkning II (TTA707), fokuserar på de praktiska aspekterna och ges höstterminer.

 

 • Kursupplägg

  VT22 Kursbeskrivning med betygskriterier och litteratur TTA706 Dövblindtolkning I (295 Kb)

  Undervisning

  • Undervisningen på Dövblindtolkning I består av seminarier, övningar, praktik och studiebesök.
  • Närvaro på seminarier, övningar ochpraktik är obligatorisk.
  • Undervisningen sker delvis på teckenspråk.
  • Vissa moment kan komma att förläggas till andra orter än Stockholm.

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  VT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 2) (707 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se kursbeskrivning under Kursupplägg, ovan.

 • Kontakt

   
  Studievägledning/utbildningsadministration – Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning (KTT)
  ledig