Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Dövblindtolkning I

  • 5 hp

Tolk- och översättarinstitutet erbjuder utbildning i dövblindtolkning i form av två separata kurser. Den första kursen, Dövblindtolkning I, 5 hp, har starkt fokus på de teoretiska aspekterna av dövblindtolkning. Kursen ges vårterminer.

Den andra kursen, Dövblindtolkning II, 7,5 hp, fokuserar på de praktiska aspekterna. Kursen ges höstterminer.

Dövblindtolkning I

Dövblindtolkning I ger kunskap, främst teoretisk sådan, om tolkning till personer med dövblindhet. De tolkmetoder som förekommer vid dövblindtolkning behandlas. Kursen ger kunskap i syntolkning, socialhaptisk kommunikation och ledsagning samt om förutsättningar i vardagslivet för olika grupper av personer med dövblindhet. Punktskrift introduceras liksom användning av hörseltekniska hjälpmedel.

Dövblindtolkning II

Dövblindtolkning II ger praktisk kunskap om tolkning till personer med dövblindhet. Kursen behandlar de tolkmetoder som förekommer vid dövblindtolkning. Kursen ger vidare kunskap i syntolkning, socialhaptisk kommunikation och ledsagning.

________

Kursplan för Dövblindtolkning I finns tillgänglig här på sidan, medan kurssida och kursplan för Dövblindtolkning II kommer att publiceras våren 2021.