Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Praktik som teckenspråkstolk I

Du som studerar vid Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning har efter genomgånget program möjlighet att gå kurserna Praktik som teckenspråkstolk I–III på 7,5 hp per delkurs eller Yrkesförberedande praktik för teckenspråkstolkar på 30 hp.

På Praktik som teckenspråkstolk är du ute på praktik fem veckor per delkurs du sökt och fått praktikplats för (max femton veckor om alla tre kurserna söks) och på Yrkesförberedande praktik för teckenspråkstolkar är du ute 20 veckor.

Praktik ska genomföras på en arbetsplats med för en teckenspråkstolk relevanta arbetsuppgifter. Du ansvarar själv för att hitta praktikplats och för att denna är godkänd av kursansvarig innan praktiken påbörjas. Se kursplanen för ytterligare information.

 • Kursupplägg

  HT21 Kursbeskrivning med betyg, litteratur TTA736 Praktik som teckenspråkstolk I (191 Kb)

  Undervisning

  Under praktikperioden ingår du i arbetsplatsens organisation och genomför relevanta arbetsuppgifter.

  Undervisning sker i form av handledning på praktikplatsen och genom seminarier på institutionen.

  Viktig studieinformation

  Viktig studieinformation (Svefler 2021-09-01) (803 Kb)

  Examination

  Se kursplanen.

  Examinator

  HT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (256 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se kursbeskrivningen under Kursupplägg, ovan.

 • Kontakt

  Facebook: Besök gärna vår Facebook-sida för mer information om vad som händer på programmet: facebook.com/kandidatprogramiteckensprakochtolkning

  Studievägledning/utbildningsadministration – Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning (KTT)