Teatervetenskap II, 30 hp

Om utbildningen

Kursen i sin helhet innebär en progression av den introducerande kursen Teatervetenskap I. I kursen ingår delkurserna: Teaterhistoria II, Teater i Sverige, Interkulturell och postkolonial teater samt en uppsatskurs.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen