Curating dramaturgi I, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper om dramaturgi och curating. Studenterna kommer att bekanta sig med olika former av dramaturgi och curating, både inom och utanför teaterinstitutioner, vid festivaler och vid oberoende teatrar. Vidare kommer de att tillämpa olika begrepp för curating och olika teorier för scenkonst för att kunna analysera och utvärdera särskilda former av curating dramaturgi.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen