Dramaturgi och föreställningsanalys, 7,5 hp

Om kursen

Kursen tar upp utvecklingen av begreppet dramaturgi. Detta har under 19- och 2000-talen fått en vidgad innebörd och omfattar numera även uppsättningars sceniska uppbyggnad och kommunikationsstrategi. Kursen diskuterar hur denna nya innebörd kan tillämpas inom ramen för en föreställningsanalys.

Undervisningen sker på engelska.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen