Interkulturell och postkolonial teater och performance, 7,5 hp

Kursen syftar till att förmedla kunskaper om teater, dans och performance utanför det eurocentriska, kulturella området, både utifrån ett historiskt och ett samtida perspektiv.

Här får du en förståelse för postkolonial teori och dess relevans för teatervetenskapliga studier. Med hjälp av konkreta exempel av genrer, praktiker och föreställningar illustreras och problematiseras geopolitiska maktförhållanden i relation till teatervetenskapen. Kursen diskuterar också aktuella frågeställningar kring representationen av etnicitet och kulturell mångfald.

Kursupplägg

Kursen går på dagtid och börjar period 2.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Undervisningen är obligatorisk.

Examination

Examinationen består av muntliga redovisningar i seminarier och en skriftlig hemtentamen.

Examinator

Information om vårterminen 2020 kommer.

Kontakt

Studievägledare

studievagledare@teater.su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen