Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Operadramaturgi

Hur framställer en operasångerska en karaktär med rösten? Hur såg och lyssnade folk på operahusen på sextonhundratalet? Vad är skillnaden mellan Mozarts och Wagners dramatiska estetiker? Och hur jobbar regissörer och dirigenter med partituret? Detta är några av de frågor vi undersöker inom denna tvärvetenskapliga introduktion till operadramaturgi.

The Chorus (1876) av Edgar Degas, finns på Musée d'Orsay i Paris.
The Chorus (1876) av Edgar Degas, finns på Musée d'Orsay i Paris.

Opera har genom århundraden varit en av de centrala formerna inom västerländsk teater; den har spelat en avgörande roll i utvecklingen av dramatisk estetik, scendesign och scenteknik, teaterarkitektur och kulturpolitik. Operan är också konstformen där alla konstformerna möts och interagerar: poesi, orkestermusik, sång, skådespel, dans och bildkonst.

På denna kurs närmar vi oss opera från en kombination av teatraliska, dramaturgiska och historiska perspektiv, genom ett urval av djupgående fallstudier som täcker konstformens utveckling från början av sextonhundratalet till dagens regiteater. Förutom traditionella dramaturgiska begrepp som dramatisk konstruktion, genre, karaktär, språk, tid/rymd och historisk kontext, fokuserar vi på områden som vokalt skådespeleri, historisk uppförandepraxis och rytm, tempo och färg som dramaturgiska verktyg.

Kursen, som kombinerar närläsningar och studier i den historiska kontexten med lyssningsövningar och teaterbesök, riktar sig både till de som eftersträvar en karriär inom operavärlden och till de som bara önskar en djupare förståelse för konstformens komplexitet och potentialer.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning sker i form av föreläsningar och seminariediskussioner. Undervisningen är obligatorisk.

  Examination

  Studenten examineras genom skriftlig inlämningsuppgift i form av hemtentamen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studievägledare

  studievagledare@teater.su.se