Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Performativitet, genus och kropp på scen

Här får du djupgående kunskaper om genusteori, queerteoretiska begrepp och frågeställningar ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Undervisningsspråk är engelska.

Kursen tar upp olika teoretiska argumentationslinjer som rör identitet och sexualitet. Den illustrerar hur teorier om genus, sexualitet och makt kan ge avtryck i olika performativa och teatrala händelser.

Kursen riktar sig till studenter från en mängd olika institutioner, inte minst de som behöver en teoretisk fördjupning inför uppsatsen på magister eller masternivå.

Läs gärna mer på den engelska sidan.