Scenkonsternas historiografi, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar olika aspekter kring hur historisk kunskap konstrueras och struktureras, det vill saga vetenskapen om historieskrivandet, historiografi. Av särskilt intresse är sammanfogningen av de estetiska

teorierna med de historiografiska principer som styr framställningen av scenskonsternas historier. Dessutom studeras olika nyckelbegrepp samt socio-kulturella, geopolitiska och epistemologiska perspektiv.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen