Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Scenkonstens teori och metod

 • 7,5 hp

Kursen Scenkonstens teori och metod ger fördjupade kunskaper i teorier och metoder som är särskilt lämpliga för studier av performativa praktiker, däribland scenkonst.

I kursen tas bland annat olika aspekter upp som gäller scenkonsternas profilämnen föreställningsanalys, dramaturgi, historiografi och kulturella iscensättningar. Olika nyckelbegrepp, vilka är centrala för allt umgänge med vetenskapliga teorier och metoder, studeras.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker på engelska. Undervisningen sker i form av seminarier, föreläsningar och grupparbeten. Undervisningen är obligatorisk.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig hemtentamen.

 • Kontakt

  Studievägledare

  studievagledare@teater.su.se