Samtidens dans: Tendenser och teorier, 7,5 hp

Om kursen

Hur ser samtidens dans ut? Går det att spåra estetiska, kulturella eller till och med politiska tendenser i förkroppsligad och dansad form? Vad säger danskonstnären, danskritikern respektive dansfilosofen? Kursen kombinerar en orientering om olika samtida dansuttryck och teoretiska reflektioner kring desamma. Undervisningen innehåller även möten med nu verksamma svenska koreografer och/eller dansare samt kritiker.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen