Tennesse Williams - då och nu, 7,5 hp

Om kursen

Kursen utforskar teaterpjäser, uppsättningar och filmatiseringar av den amerikanske dramatikern Tennessee Williams. Studenterna kommer att närma sig Williams’ verk i dess politiska och kulturella sammanhang och ägna särskild uppmärksamhet åt: inflytandet av det kalla kriget och McCarthyism, Williams’ subversiva strategier att motverka effekterna av samtidens misogyni och homofobi, betydelsen av ”Method Acting” som spelstil, Williams’ påverkan på Hollywood och populärkultur samt hans konstnärliga utveckling från en realistisk till en mer avant-gardistisk och experimentell dramaturgi. Kursen kartlägger också migrationsmönster av teaterpjäser och ekonomiska faktorer för att förstå Williams’ genomslagskraft på andra sidan Atlanten och undersöker den sexuella ångest och de rasifierade fantasier som hans verk provocerade i framför allt Sverige och Frankrike. Slutligen diskuteras Williams’ pågående påverkan på samtida teaterkonstnärer och post-dramatiska uppsättningar av hans verk i ett internationellt sammanhang

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen