Tyska, kandidatkurs, 30 hp

Kursens mål är att du ska få förstärkt och allsidig färdighet i tyska i tal och skrift samt fördjupade kunskaper inom det språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga området. För att möjliggöra studier på deltid ges ca hälften av delkurserna endast på kvällstid under höstterminen och andra hälften av delkurserna endast på kvällstid under vårterminen. Du som läser på heltid kommer alltså att ha undervisning på både dagtid och kvällstid.

För fullständig kursinformation se aktuell kursplan.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen