Tyska, temakurs i språkvetenskap 1, I, 7,5 hp

Kursens mål är att du ska få vidgade kunskaper inom ett aktuellt forskningsområde i tysk språkvetenskap. Ett ytterligare mål är att du ska uppöva förmågan att utföra en mindre forskningsuppgift inom det aktuella forskningsområdet.

Kursen består av en sammanhållen kurs om 7, 5 hp inom ett aktuellt forskningsområde i tysk språkvetenskap. Kursens tema varierar från termin till termin.

Undervisningen sker i form av seminarier.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen