Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 1, II

Kursen behandlar ett aktuellt forskningsområde i tysk litteraturvetenskap. Kursens tema varierar från termin till termin.

Reinhold Völkel: Das Griensteidl (1896)
Reinhold Völkel: Das Griensteidl (1896)

Kursens mål är att du ska få vidgade kunskaper inom ett aktuellt forskningsområde i tysk litteraturvetenskap. Ett ytterligare mål är att du ska uppöva förmågan att utföra en mindre forskningsuppgift inom det aktuella forskningsområdet.

Tema hösten 2020: Zwischen Kaffeehaus und Kinosaal: Literatur und Kultur in Wien um 1900

Um die Jahrhundertwende wächst in Wien eine neue Kunst und Kultur der Moderne. Die Metropole wird zu einem der wichtigsten Zentren für Literatur, aber auch bildende Kunst und Musik. Inspiriert von Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud und den Schriften Ernst Machs entsteht zwischen Kaffeehäusern, Völkerschauen und Kinosälen eine neue Literatur. Ihre Themen sind der radikale Individualismus, Sexualität und Moral, aber auch die Ich- und Sprachkrise, Identität und Fremdheit. Im Seminar lesen wir programmatische und literarische Texte von u.a. Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal, Peter Altenberg, Robert Musil, Sigmund Freud.

OBS: Webbaserad undervisning under höstterminen 2020 och vårterminen 2021 med anledning av Covid-19

Med anledning av Covid-19 kommer all undervisning vid Avdelningen för tyska under höstterminen 2020 och vårterminen 2021 att vara webbaserad. Du som läser hos oss måste därför ha tillgång till en dator med välfungerande internet samt fungerande kamera och mikrofon. Även höstterminens tentor ges digitalt från och med den 24 november. Salstentorna under vårterminen kommer att i möjligaste mån ordnas på campus i Frescati. Vid mer specifika frågor, kontakta gärna anna.callenholm@tyska.su.se.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier. Kursen har oligatorisk närvaro vid seminarierna till minst 80% med aktivt deltagande i diskussionerna och med framförande av relevanta synpunkter. Även deadline för inlämningsuppgiften måste hållas. Annars ges betyget F.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning för vissa kurser i tyska (320 Kb)

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av en uppsats samt genom redovisning i diskussioner. Betygsskala: A-F.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i tyska

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Möt oss

  Möt våra forskare

  Bekanta dig med våra forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Kontakta studievägledaren för mer information om kursen: studievagledare@tyska.su.se.