Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 1, II, 7,5 hp

Om kursen

Kursens mål är att du ska få fördjupade kunskaper inom ett aktuellt forskningsområde i tysk litteraturvetenskap. Ett ytterligare mål är att du ska uppöva förmågan att utföra en mindre forskningsuppgift inom det aktuella forskningsområdet.

Kursen består av en sammanhållen kurs om 7, 5 hp inom ett aktuellt forskningsområde i tysk litteraturvetenskap. Kursens tema varierar från termin till termin.

Undervisningen sker i form av seminarier.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen