Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tyska, temakurs i litteraturvetenskap 2, II

Kursen behandlar ett aktuellt forskningsområde i tysk litteraturvetenskap. Kursens tema varierar från termin till termin.

Kursens mål är att du ska få vidgade kunskaper inom ett aktuellt forskningsområde i tysk litteraturvetenskap. Ett ytterligare mål är att du ska uppöva förmågan att utföra en mindre forskningsuppgift inom det aktuella forskningsområdet.

Tema våren 2023: "Die Stadt in Kinder- und Jugendliteratur 1920-2020"