Tyska I, 30 hp

Kursen övar praktisk språkfärdighet i tyska och behandlar på ett grundläggande sätt tysk formlära, syntax och ordbildning. Dessutom behandlar kursen tyskspråkig skönlitteratur och kultur i de tysktalande länderna. Undervisningen sker på tyska.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen