Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tysk grammatik

Kursen Tysk grammatik behandlar grundläggande språkliga begrepp samt tysk formlära, syntax och ordbildning. Ord, uttryck och satser i givna texter analyseras och språkfärdighet i tyska övas.

Kursen ges på kvällstid på höstterminen och på dagtid på vårterminen. Kursen kan ingå som en kursdel i kursen Tyska I, 30 hp.