Kultur i de tysktalande länderna, 7,5 hp

Kultur i de tysktalande länderna behandlar kulturella företeelser i de tyskspråkiga länderna. Studenterna studerar den historiska utvecklingen i de tysktalande länderna samt deras kultur och aktuella samhällsförhållanden. I kursen övas även talad tyska, delvis med anknytning till ämnen som nämns ovan.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen