Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tyska: Skriftlig språkfärdighet

I kursen Tyska: Skriftlig språkfärdighet kommer du att få tillfälle att fördjupa och bredda din skriftliga färdighet, dels genom översättning från svenska till tyska, dels genom författande av olika resonerande textsorter på tyska samt referatskrivning.

Kursen ges på dagtid på höstterminen och på kvällstid på vårterminen. Kursen kan ingå som en kursdel i kursen Tyska I, 30 hp.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser.

  Delkurser

  Processkrivning och översättning, 3,5 hp

  I kursdelen övas den skriftliga färdigheten genom översättningar från svenska till tyska och författande av olika argumenterade textsorter, samt förmågan att söka och värdera information inom de kunskapsområden som uppgifterna gäller.

  Referatskrivning, 4 hp

  I kursdelen övas den skriftliga färdigheten genom författande av olika resonerande textsorter, bl.a. referatskrivning.

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier.

  Kurskrav: tidsgräns för inlämning av skriftliga uppgifter och ordkunskapsövningar är
  obligatoriska inslag i kursen. Närvaro på kursdelen Processkrivning och översättning är obligatorisk.

  Undervisningen sker på tyska.

  Betygskriterier och betygsättning

  Betygskriterier och betygsättning Tyska: Skriftlig språkfärdighet (251 Kb)

  Examination

  Processkrivning och översättning, 3,5 hp

  Delkursen examineras genom 5 godkända skriftliga inlämningsuppgifter (två översättningar från svenska till tyska, ett referat, en recension och en resonerande text, totalt ca. 800-1000 ord).

  Referatskrivning, 4 hp

  Delkursen examineras genom salstentamen.

  Examinationen sker på tyska.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i tyska (338 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen ges på dagtid på höstterminen och på kvällstid på vårterminen.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Diagnostiskt prov i tyska

  Diagnostiskt prov i tyska

  Arbetsmarknad

  Tyskan är bra att ha både för dig som tänker dig en karriär i Sverige och internationellt. Dels är tyskan officiellt språk i flera länder i Europa, dels är Tyskland Sveriges största handelspartner. Goda kunskaper i tyska är därför efterfrågade på arbetsmarknaden. Några läser tyska på universitetet för att bli lärare. Men allt fler väljer tyska som ett komplement till en annan utbildning. Tyska är nämligen ett av Europas viktigaste språk och modersmål för cirka 100 miljoner människor.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att plugga tyska?

  Hur är det att plugga tyska - egentligen? Hör Malin berätta om sina studier i tyska.


  Vad ska man tänka på som språkstudent? Våra tidigare studenter ger sina bästa tips till nya studenter.

  Tips från tidigare studenter

  Möt våra lärare

  Bekanta dig med våra lärare och forskare på deras profilsidor.

 • Kontakt

  Studievägledare, tyska