Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tyska: Skriftlig språkfärdighet

I kursen Tyska: Skriftlig språkfärdighet kommer du att få tillfälle att fördjupa och bredda din skriftliga färdighet, dels genom översättning från svenska till tyska, dels genom författande av olika resonerande textsorter på tyska samt referatskrivning.

Kursen ges på dagtid på höstterminen och på kvällstid på vårterminen. Kursen kan ingå som en kursdel i kursen Tyska I, 30 hp.