Tyska: Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp

I kursen Tyska: Skriftlig språkfärdighet övas den skriftliga färdigheten dels genom översättning från svenska till tyska, dels genom författande av olika resonerande textsorter på tyska.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen