Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tyskspråkig litteratur

I kursen Tyskspråkig litteratur tar vi upp tyskspråkig litteratur från 1945 till idag. På seminarierna kommer den lästa primärlitteraturen diskuteras och analyseras, delvis med hjälp av grundläggande litteraturvetenskaplig terminologi.

Kursen ges på dagtid på höstterminen och på kvällstid på vårterminen. Kursen kan ingå som en kursdel i kursen Tyska I, 30 hp.