Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tyskspråkig litteratur

 • 7,5 hp

I kursen Tyskspråkig litteratur tar vi upp tyskspråkig litteratur från 1945 till idag. På seminarierna kommer den lästa primärlitteraturen diskuteras och analyseras, delvis med hjälp av grundläggande litteraturvetenskaplig terminologi.

Kursen ges på dagtid på höstterminen och på kvällstid på vårterminen. Kursen kan ingå som en kursdel i kursen Tyska I, 30 hp.

 • Kursupplägg

  Kursen består av två delkurser.

  Delkurser

  Tyskspråkig litteratur sedan 1945, 3 hp

  Delkursen behandlar tyskspråkig skönlitteratur från 1945 till idag.

  Tyskspråkig litteratur och litteraturvetenskap, 4,5 hp

  Delkursen ger kunskaper i analys av tyskspråkig litteratur från 1945 till idag med hjälp av grundläggande litteraturvetenskaplig terminologi.

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier.

  Närvaro på kursdelen Tyskspråkig litteratur sedan 1945 är obligatorisk.

  Undervisningen sker på tyska.

  Betygskriterier och betygssättning

  Betygskriterier och betygssättning Tyskspråkig litteratur (258 Kb)

  Examination

  Tyskspråkig litteratur sedan 1945, 3 hp

  Delkursen examineras genom muntlig redovisning vid respektive seminarium.

  Tyskspråkig litteratur och litteraturvetenskap, 4,5 hp

  Delkursen examineras genom muntlig tentamen.

  Examinationen sker på tyska.

  Examinator

  Examinatorer för samtliga kurser i tyska

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Efter kursen

  Tyskan är bra att ha både för dig som tänker dig en karriär i Sverige och internationellt. Dels är tyskan officiellt språk i flera länder i Europa, dels är Tyskland Sveriges största handelspartner. Goda kunskaper i tyska är därför efterfrågade på arbetsmarknaden. Några läser tyska på universitetet för att bli lärare. Men allt fler väljer tyska som ett komplement till en annan utbildning. Tyska är nämligen ett av Europas viktigaste språk och modersmål för cirka 100 miljoner människor.

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Hur är det att plugga tyska - egentligen? Se Malins film om studier i tyska!

  Tips från tidigare studenter.

 • Kontakt

  Kontakta studievägledaren för mer information om kursen: studievagledare@tyska.su.se.