Tyskspråkig litteratur, 7,5 hp

I kursen Tyskspråkig litteratur behandlas tyskspråkig litteratur från 1945 till idag. Den lästa primärlitteraturen diskuteras och analyseras under seminarier, delvis med hjälp av grundläggande litteraturvetenskaplig terminologi. Kursen ges på tyska.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen