Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att utvärdera och utveckla förskolans verksamhet - kurs inom ULV-projektet

Kurskod: UB04UU. Kursen ingår i Utländska lärares vidareutbildning (ULV) med inriktning mot förskoledidaktik, terminsdel A.

Under kursen behandlas frågor om utvärdering och utveckling i relation till nationella styrdokument och lokala förskolors förutsättningar, samt olika utvärderingsformer och metoder för systematiskt kvalitetsarbete. Kursen tar upp förskollärarens ansvar för arbetet med utvärdering och verksamhetsutveckling, hur barn och föräldrar involveras i utvärdering samt kritisk granskning av utvärderingsverktyg. 

 

 • Kursupplägg

  Kursen ges:

  Kursen ges både höst- och vårterminer på 100%.

  HT21: (30/8/ - 29/9/)

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Läs mer i kursbeskrivningen här:

  Kursbeskrivning UB04UU HT 21 (188 Kb)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen. 

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, individuellt arbete, grupparbete, informationssökning, fältstudie.

  Examination

  Kursen examineras genom:

  - Individuell skriftlig uppgift, betygsskala A-F

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema UB04UU HT21

  Schemasystemet uppdateras någon gång under juni 2021. Nedan finns länkar som fungerar före respektive efter uppdateringen, den som fungerar visar korrekt schema.

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll eller betygsrapportering kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering, behörighet m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig lärare: Linnea Bodén, e-post: linnea.boden@buv.su.se

  Examinator: Linnea Bodén, e-post: linnea.boden@buv.su.se

  Kursadministratör: Malin Vestin, e-post: malin.vestin@buv.su.se

  Hitta till oss:

  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps
  Campusområdet, Stockholms universitet


  Studentinformation:


  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning för utbildningen