Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer

 • 7,5 hp

Kursen tar upp forskning om barn och ungdomar som befinner sig i svåra livssituationer i t ex skolan, inom vården, i familjen och socioekonomiskt samt kopplar till nationella och internationella styrdokument på området.

Tankfull sittande flicka. Foto: Mostphotos/Gabby Baldrocco
Foto: Mostphotos/Gabby Baldrocco

Sen anmälan till höstterminen 2020 öppnar 15 juli.
Första halvan av terminen (period A och B) kommer undervisningen ske digitalt/webbaserat, men vissa moment som seminarier i mindre grupper kan komma att ske på campus.

Läs mer på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens webbsida om vad som gäller för kursen i höst.

Läs mer: Information till studenter och medarbetare om coronaviruset.

 

Kursen tar även upp följande områden:

 • utvecklingspsykologi,
 • interaktion och socialpsykologiska processer,
 • samtal med barn och unga,
 • skydds- och riskfaktorer i barns och ungdomars utveckling och uppväxt, särskilt vad gäller barn och unga med funktionsnedsättning och i socioekonomiskt utsatta situationer, samt
 • samverkan mellan familj, förskola, skola och andra samhällsinsatser som socialtjänst och vård.

Kursen ges både höst- och vårterminer på halvfart (50%).

 • Kursupplägg

  Kursen innehåller sex föreläsningar som kommer behandla olika teman. Den första är en introduktion till kursen samt ger en kort historik över barns rättigheter och livsvillkor i Sverige och internationellt. Centrala barndomssociologiska begrepp introduceras.

  Följande fem föreläsningar behandlar:

  • Villkor i utbildning för barn och unga med funktionsnedsättning
  • Barn i mötet med vården
  • Barn utsatta för våld
  • Samtal med barn och unga
  • Barn i social utsatthet

  Vill du ha mer information?

  Läs då Kursbeskrivning VT20 (604 Kb)

   

   

  Undervisning

  Kursen består av sex föreläsningar och fyra seminarier. Det ingår också ett grupparbete samt litteraturstudier. Alla seminarierna är obligatoriska. Vid det sista seminariet redovisas grupparbetet.

  Examination

  Examination på kursen sker genom aktivt deltagande på seminarierna, grupparbete och genom en individuell hemskrivning.

  Examinator

  Höstterminen 2020: Linnea Bruno, e-post: linnea.bruno@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Start- och slutdatum för kursen

  Vårterminen 2020: 23/3 -7/6

  Höstterminen 2019: 4/11 - 17/1

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll, seminarier, littertur och undervisning eller betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor om till exempel registrering, gruppindelning, lärplattformen Athena m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig lärare: Linnea Bruno, e-post: linnea.bruno@buv.su.se

  Examinator: Linnea Bruno, e-post: linnea.bruno@buv.su.se

  Kursadministratör: Felicia Flodin, e-post: felicia.flodin@buv.su.se