Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer

Kursen tar upp forskning om barn och ungdomar som befinner sig i svåra livssituationer i till exempel skolan, inom vården, i familjen och socioekonomiskt samt kopplar till nationella och internationella styrdokument på området.

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen att studera vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen!

Ung kvinnlig student i bibliotek. Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos.

Du som har blivit antagen eller reservplacerad till någon av våra kurser måste tacka ja till platsen senast den 16 december.

Tacka ja eller nej på antagning.se

Du kommer även få ett välkomstmejl från institutionen i samband med att de andra antagningsbeskedet skickas ut den 21 december från antagning.se. Läs det noga.

Här har vi sammanfattat den viktigaste informationen.

För dig som har sökt lokal VFU-handledarkurs i kommun (för förskola/fritidshem) gäller inte informationen nedan. Du ska istället läsa den information du fått via e-post från kursadministratören.

Aktivera ditt universitetskonto

Aktiveringen av universitetskonton öppnar den 28 december.
Aktivera ditt universitetskonto här

När du har aktiverat ditt universitetskonto kommer du tilldelas en e-postadress. För att du inte ska missa någon viktig information från universitetet eller din institution bör du använda den adressen alternativt lägga till en eftersändelse till en annan e-postadress som du aktivt använder.

Registrering

Innan terminen startar måste du registrera dig på de kurser du ska gå i vår. Du måste först ha aktiverat ditt universitetskonto för att kunna registrera dig.

Webbregistreringen är öppen 4-11 januari. Om du inte registrerar dig i tid kan du förlora din plats på kursen.

Registrerar dig enligt följande:

 • Webbregistrera dig i Ladok för studenter - du loggar in med ditt universitetskonto.
 • Gå till fliken "Aktuell utbildning".
 • Klicka på knappen "Registrering" för den aktuella kursen.
 • Klicka på "Registrera mig".

Om du inte fått välkomstmejlet eller får problem med webbregistrering så kontakta kursadministratören senast den 11 januari, så får du hjälp med registreringen.
Kontaktuppgifter till kursadministratören hittar du längst ned på sidan under "Kontakt".

Lärplattform

Vid Stockholms universitet används läraplattformen Athena. Du får information om hur du använder plattformen i ditt välkomstmejl och vid kursstart.

Universitetets digitala verktyg och tjänster

Undervisning under vårterminen 2021

I linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen att ha webbaserad undervisning under första delen av vårterminen. Beslut om undervisning om andra halvan kommer fattas längre fram men meddelas alla studenter i god tid.

Mer om undervisningen på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen VT21

Antagen eller reservplacerad med villkor

Om du blivit antagen eller reservplacerad med villkor så innebär det att du inte uppfyllde behörighetkraven när du ansökte, men att du bedriver högskolestudier och har förutsättningar att uppfylla behörighetskraven vid kursens start.

Behörighetskravet måste vara uppfyllt vid kursens start för att du ska kunna registrera dig och börja utbildningen.

Före kursstart måste du därför kontakta kursadministratören och visa att du uppfyller behörighetskravet fullt ut. Om du uppfyller kravet så tas villkoret bort och du kan registreras på kursen. Detta måste vara klart senast vid kursstart.

Behörighet, urval och antagningsstatistik.

Studenter som ska betala studieavgifter får också status som antagen eller reservplacerad med villkor. Om du är antagen med villkor på grund av att du ska betala studieavgift så behöver din betalning ha tagits emot av universitetet innan villkoret kan tas bort. Detta måste vara klart före kursstart.

Läs mer om studieavgifter

Om du inte förstår varför du bedömts som antagen med villkor vänligen ta kontakt med antagningsenheten på Stockholms universitet.

Reservantagning

Du som har blivit reservplacerad behöver tacka ja på antagning.se senast den 16 december för att behålla din reservplats.

Du som har reservplacerats efter det andra antagningsbeskedet eller efter en sen anmälan, tackar ja till erbjuden plats direkt till institutionen.

Om vi kan erbjuda dig en utbildningsplats får du besked om det efter den 11 januari när registreringsperioden avslutats. Ibland kan reservantagning börja tidigare om det är många som tackar nej till sin plats innan terminstart. Du kan också komma att bli kallad efter att kursen startat.

Om du blir erbjuden en plats blir du kontaktad via e-post och/eller telefon. Du måste tacka ja till platsen inom ett visst datum som framgår i mejlet. Det är därför viktigt att du bevakar den e-post som du använde när du ansökte via antagning.se.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Tankfull sittande flicka. Foto: Mostphotos/Gabby Baldrocco
Foto: Mostphotos/Gabby Baldrocco

Kursen tar även upp följande områden:

 • utvecklingspsykologi,
 • interaktion och socialpsykologiska processer,
 • samtal med barn och unga,
 • skydds- och riskfaktorer i barns och ungdomars utveckling och uppväxt, särskilt vad gäller barn och unga med funktionsnedsättning och i socioekonomiskt utsatta situationer, samt
 • samverkan mellan familj, förskola, skola och andra samhällsinsatser som socialtjänst och vård.

Kursen ges både höst- och vårterminer på halvfart (50%) andra halvan av terminen (period 2).

Information med anledning av Covid-19

Vårterminen 2021

Vårterminen 2021 kommer kursen att ges nätbaserat med anledning av situationen med Covid-19.

Så här förbereder du dig för att delta i nätbaserad undervisning

Höstterminen 2021

Beslut om undervisningsformer inför hösten 2021 är ännu inte fattat. Stockholms universitet följer regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande begränsningar av folksamlingar för att motverka smitta.

Information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Läs mer på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens webbsida om undervisningsformer

 

 • Kursupplägg

  Kursen innehåller sex föreläsningar som kommer behandla olika teman. Den första är en introduktion till kursen samt ger en kort historik över barns rättigheter och livsvillkor i Sverige och internationellt. Centrala barndomssociologiska begrepp introduceras.

  Följande fem föreläsningar behandlar:

  • Villkor i utbildning för barn och unga med funktionsnedsättning
  • Barn i mötet med vården
  • Barn utsatta för våld
  • Samtal med barn och unga
  • Barn i social utsatthet

  Vill du ha mer information?

  Läs då kursbeskrivningen:

  Kursbeskrivning UB120F Att möta barn och unga i svåra livssituationer VT 2021 (380 Kb)

  Kursbeskrivning HT21 (publiceras senast en månad före kursstart)

  Kursbeskrivning VT22 (publiceras senast en månad före kursstart)

  Se din studieplanering i läroplattformen Athena

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Studieplaneringen visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

   

   

  Undervisning

  Kursen består av sex föreläsningar och fyra seminarier. Det ingår också ett grupparbete samt litteraturstudier. Alla seminarierna är obligatoriska. Vid det sista seminariet redovisas grupparbetet.

  Frånvaro från obligatoriska moment kan kompenseras enligt instruktioner i kursbeskrivningen. Vid frånvaro över 40 % av obligatoriska moment anses studenten inte ha gått kursen och måste omregistrera sig för att fullfölja kursen vid ett senare kurstillfälle.

   

   

  Examination

  Examinationsformer

  Examination på kursen sker genom aktivt deltagande på seminarierna, grupparbete och genom en individuell hemskrivning.

  För att få godkänt slutbetyg på kursen krävs lägst betyget E respektive G på samtliga examinationer samt fullgjorda obligatoriska uppgifter och fullgjord obligatorisk närvaro.

  För mer information om examinationer och deadlines se kursbeskrivning för aktuell termin.

  Nästkommande omexamination

  Nästa tillfälle för omexamination är 15 mars 2021.

  Anmälan görs till kursadministratör senast den 1 mars.

  Examinator

  Vårterminen 2021: Linnea Bruno, e-post: linnea.bruno@buv.su.se

  Höstterminen 2021:Linnea Bruno, e-post: linnea.bruno@buv.su.se

  Vårterminen 2022:

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Start- och slutdatum för kursen samt scheman

  • Höstterminen 2020: 3/11-17/1
  • Schema HT2020
  • Vårterminen 2021: 23/3 -5/6
  • Schema VT2021 - Kan komma att ändras fram till en månad före kursstart
  • Höstterminen 2021: 1/11-16/1
  • Schema HT2021 - Publiceras senast en månad före kursstart
  • Vårterminen 2022: 17/1-3/6
  • Schema VT2022 - Publiceras senast en månad före kursstart

   

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur HT2021 (publiceras senast två månader före kursstart)

  Kurslitteratur VT2022 (publiceras senast två månader före kursstart)

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll, seminarier, littertur och undervisning eller betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.

  Om du har studieadministrativa frågor om till exempel registrering, gruppindelning, lärplattformen Athena m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig lärare: Linnea Bruno, e-post: linnea.bruno@buv.su.se

  Examinator: Linnea Bruno, e-post: linnea.bruno@buv.su.se

  Kursadministratör: Malin Håkansson e-post: malin.hakansson@buv.su.se

  Hitta till oss:
  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps.

  Hitta på Campusområdet, Stockholms universitet