Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Sociala relationer i skolan

 • 7,5 hp

Kursen tar upp skolan som en arena för social interaktion och olika typer av relationer som aktualiseras i skolarbetet: barns relationer till varandra samt relationer mellan lärare, elever och elevernas föräldrar. Kursen behandlar vidare föreställningar om normalitet och avvikelser, diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

barn-springer-genom-skolkorridor_Photo_Katja Kircher

Särskild vikt läggs vid kommunikationens betydelse för utveckling och lärande och hur problem kan identifieras och hanteras i ett tidigt skede, samt ledarskapets betydelse för dessa processer. Under kursen behandlas också barnperspektiv, barns delaktighet och barns rättigheter.

Kursen är en fristånde kurs i utbildingsvetenskap som också ingår i satsningen Flera vägar in i läraryrket och motsvarar innehållet i kursen ”Sociala relationer i skolan” inom den utbildningsvetenskapliga kärnan i lärarprogrammen vid Stockholms universitet.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på deltid (50%) första halvan av terminen. Kursen är nätbaserad med vissa campusförlagda moment.

  VT21: vecka 3 - 12 (18/1-22/3)
  HT21:

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning VT21 (publiceras senast en månad före kursstart)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Undervisning

  Undervisningen består av webbaserade och campusförlagda seminarier, webbaserade och campusförlagda föreläsningar, samt grupparbeten.

  Deltagande vid seminarier är obligatoriskt. I kursbeskrivningen framgår närmare vilka specifikaundervisningstillfällen det gäller.

  Frånvaro vid obligatoriska moment kan kompletteras enligt instruktioner i kursbeskrivningen. Högst 40% av obligatoriska moment kan kompletteras.

  Undervisningen sker på svenska

  Examination

  Kursen examineras genom:

  Individuell skriftlig uppgift, betygsskala A-F.

   

  Examinator

  VT21:

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema VT21 (publiceras senast en månad före kursstart)

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur VT21 (publiceras senast två månader före kursstart)

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.

  Kursansvarig och examinator:

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.
  Kursadministratör: Malin Håkansson, e-post: malin.hakansson@buv.su.se

  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning för kursen
  Hitta till Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen