Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Lära i och om fritidshem

 • 15 hp

Kursen ger en introduktion till högskolestudier samt yrkesrollen som grundlärare i fritidshem. Du får en introduktion till ämnesdidaktik och skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna. Kursen tar även upp barns lek, utveckling och lärande samt gruppers utveckling och gruppdynamik.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

En grupp barn och två pedagoger har samling på matta i skolmiljö. Foto:Mostphotos/Katja Kirscher
Foto:Mostphotos/Katja Kirscher

Kursen tar upp yrkesrollen för lärare med inriktning mot arbete i fritidshem och dess olika dimensioner. Du får också lära dig om utomhuspedagogikens teori och praktik.

Anpassad undervisningsform höstterminen 2020 med anledning av coronaviruset
Höstterminen 2020 kommer undervisningen ske digitalt/webbaserat, men vissa moment som seminarier i mindre grupper kan komma att ske på campus.

Läs mer på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens webbsida om vad som gäller för kursen i höst.

Läs mer: Information till studenter och medarbetare om coronaviruset.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på distans och på halvfart (50%) under en termin med tre campusförlagda träffar (två dagar vid varje tillfälle).

  Delkurser

  Kursen består av följande delar:

  Yrkesrollens olika dimensioner, 7 hp

  • introduktion till högskolestudier samt vetenskapsteori och metod,
  • yrkesrollen för lärare med inriktning mot arbete i fritidshem,
  • gruppers utveckling och gruppdynamik,
  • ämnesdidaktiska och didaktiska kunskaper, samt
  • fritidshemmets och skolans uppdrag och värdegrund.

  Barn, barndom, lek och lärande, 7 hp

  • introduktion till teorier om barn, barndom och lärande,
  • teorier om barns lek,- förebyggande arbete ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever samt
  • skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna.

  Utomhuspedagogik, 1 hp

  • introduktion till utomhuspedagogikens teori och praktik.

  Undervisning

  Undervisningen är till viss del webbaserad och består av föreläsningar, seminarier, workshops, litteraturbearbetningar, projektarbeten, fältstudier och utomhuspedagogik.

  I kursens del utomhuspedagogik 1 hp, ingår utomhusaktiviteter med förlängd undervisningstid (ca kl. 09:00-19:00). Deltagande vid det förlängda seminariet är obligatoriskt.

  När kursen startat används den nätbaserade lärplattformen Athena för kursinformation, kursuppgifter och inlämningar.

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning UB124F Lära i och om fritidshem HT20 (395 Kb)

  Kursbeskrivning VT2021 (publiceras senast en månad före kursstart)

  Examination

  Höstterminen 2020 examineras kursen genom muntliga gruppredovisningar, individuell skriftlig uppgift och salstentamen.

  Examinator

  Höstterminen 2020: Anna-Lena Ljusberg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Kursen ingår i Flera vägar in

  Kursen ingår i lärarsatsningen Flera vägar in i läraryrket och kan tillgodoräknas om du söker och blir antagen till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp. Läs mer om programmet nedan och de olika inriktningarna.

  Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång musik, 180 hp.

  Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång bild och form, 180 hp.

  Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, ingång idrott och hälsa, 180 hp.

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll eller betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel registrering, gruppindelning, studieplattformen Athena m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig lärare: Anna-Lena Ljusberg, e-post: anna-lena.ljusberg@buv.su.se

  Examinator: Anna-Lena Ljusberg

  Kursadministratör: Malin Håkansson, e-post: malin.hakansson@buv.su.se

  Hitta till oss:
  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps.

  Hitta på Campusområdet, Stockholms universitet