Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer

 • 16 hp
Lärare och barn jobbar med blomformar på förskola. Foto: Mostphotos/Gabby Baldrocco.

Kursen vänder sig till dig som arbetar i förskolan eller som kan tänka dig att arbeta i förskolan. Kursen ger en introduktion till akademiska studier och behandlar förskolans och förskollärarens uppdrag i ett samhällsperspektiv. Du får en inblick i förskolans läroplan och dess betydelse för förskolans utbildning, med fokus på omsorg, lek, lärande och undervisning. Olika frågor som likvärdighet, jämställdhet och mångfald kommer att belysas som en del av förskolans värdegrund, uppdrag och mål. Kursen tar också upp förskolans pedagogiska miljö samt dess betydelse för barns lek och lärande. I kursen introduceras du även till ett gestaltande arbetssätt genom drama.

 • Kursupplägg

  Kursen ges på vårterminer på deltid (50%).

  Undervisningen sker både webbaserat och med fem fysiska heldagsträffar vid Stockholms universitet, dagtid såväl som kvällstid.

  VT21: vecka 3 -22 (18/1-5/6)


  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning VT2021 (publiceras senast en månad före kursstart)


  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

   

  Delkurser

  Kursen består av följande delar:

  • Omsorg i förskolan 2,5 hp
  • Lek, lärande och undervisning i förskolan 3 hp
  • Drama ett gestaltande och undersökande arbetssätt i förskolan 2 hp
  • Pedagogiska miljöer i förskolan 8,5 hp

   

  Undervisning

  Undervisningen– som sker både webbaserat och med fem fysiska heldagsträffar – består av föreläsningar, seminarier, verkstäder, grupparbeten, fältstudier och individuellt arbete.

  Deltagande vid seminarier och verkstäder är obligatoriskt. I kursbeskrivningen framgår närmare vilka specifika undervisningstillfällen det gäller. Frånvaro vid obligatoriska seminarier kan kompletteras enligt instruktioner i kursbeskrivningen.

  Undervisningen sker på svenska.

  Examination

  Omsorg i förskolan 2,5 hp examineras genom

  Individuell skriftlig uppgift, betygsskala G-U

  Lek, lärande och undervisning i förskolan 3 hp examineras genom             

  Muntlig redovisning i grupp, betygsskala G-U
  Individuell skriftlig uppgift, betygsskala G-U

  Drama - ett gestaltande arbetssätt i förskolan 2 hp examineras genom 

  Aktivt deltagande vid kursens samtliga specificerade verkstäder betygsskala G-U

  Pedagogiska miljöer i förskolan 8,5 hp examineras genom                 

  Muntlig redovisning i grupp, betygsskala G-U
  Individuell skriftlig uppgift, betygsskala A-F

   

  Examinator

  Vårterminen 2021: Mie Josefson, e-post: mie.josefson@buv.su.se

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema VT2021 (publiceras senast en månad före kursstart)

 • Mer information

  Kursen ingår i Flera vägar in

  Kursen ingår i lärarsatsningen Flera vägar in i läraryrket och motsvarar i nuläget den första kursen, UB107Y Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer, på  Förskollärarprogrammet 210 hp vid Stockholms universitet.

  Att läsa denna fristående kurs är en möjlighet exempelvis för dig som är intresserad av att utbilda dig till förskollärare men vill pröva en kortare kurs innan du bestämmer dig för att ansöka till ett helt program.

  Om du senare blir antagen till Förskolärarprogrammet vid Stockholms Universitet kan du ansöka om att tillgodoräkna UB125F Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer som motsvarande kursen UB107Y Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer inom programmet.

  Läs mer om förskollärarprogrammet här Förskollärarprogrammet 210 hp

  För dig som ny student

  Checklista för en lyckad terminsstart

  Välkomstaktiviteter

  Studentservice

  Studie- och stödsystem

  Studera med funktionsnedsättning

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.
  Kursansvarig och examinator: Mie Josefson, e-post: mie.josefson@buv.su.se


  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.
  Kursadministratör: Malin Håkansson, e-post: malin.hakansson@buv.su.se

  Hitta till oss:
  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps.

  Hitta på Campusområdet, Stockholms universitet