Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Barn, ungdomar och sexualitet i skolan

Kursen introducerar samhälleliga och kulturella perspektiv på barn, ungdomar och sexualitet med relevans för undervisning i sexualitet och relationer.

För dig som är antagen VT2023

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen att studera vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen!

Ung kvinnlig student i bibliotek. Foto: Gabby Baldrocco/Mostphotos.

Tacka ja till din utbildningsplats

Du som har blivit antagen eller reservplacerad till någon av våra kurser måste tacka ja till platsen senast den 19 december.

Tacka ja eller nej på antagning.se

Du kommer även få ett välkomstmejl från institutionen i samband med att de andra antagningsbeskedet skickas ut den 22 december från antagning.se. I välkomstmejlet hittar du information inför kursstart. Nedan finner du den viktigaste informationen sammanfattad.

För dig som har sökt lokal VFU-handledarkurs i kommun (för förskola/fritidshem) gäller inte informationen nedan. Du ska istället läsa den information du får via mejl från institutionen.

Aktivera ditt universitetskonto

Aktiveringen av universitetskonton öppnar den 3 januari.
Aktivera ditt universitetskonto här

När du har aktiverat ditt universitetskonto kommer du att tilldelas en e-postadress. För att du inte ska missa någon viktig information från universitetet eller din institution bör du använda den adressen i Office 365 för studenter, alternativt lägga till en eftersändelse till en annan e-postadress som du aktivt använder.

Registrera dig på din kurs

Innan terminen startar måste du registrera dig på de kurser du ska läsa under terminen. Du måste först ha aktiverat ditt universitetskonto för att kunna registrera dig.

Webbregistreringen är öppen 3-9 januari. Om du inte registrerar dig i tid förlorar du din plats på kursen.

Så här webbregistrerar du dig:

 • Registrera dig i Ladok för studenter - du loggar in med ditt universitetskonto.
 • Gå till fliken "Aktuell utbildning".
 • Klicka på knappen "Registrering" för den aktuella kursen.
 • Klicka på "Registrera mig".

Om du inte fått något välkomstmejl eller får problem med registreringen så kontakta kursadministratören senast den 9 januari, så får du hjälp med registreringen.
Kontaktuppgifter till kursadministratören hittar du längst ned på sidan under "Kontakt".

Om du är antagen eller reservplacerad med villkor

För dig som blivit antagen eller reservplacerad med villkor så innebär det att du inte uppfyllde behörighetskraven när du ansökte, men att du bedriver högskolestudier och har förutsättningar att uppfylla behörighetskraven vid kursens start.

Du måste uppfylla behörighetskraven vid kursens start för att du ska kunna registrera dig och börja utbildningen.

Före kursstart måste du därför kontakta kursadministratören vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen och visa att du uppfyller behörighetskravet fullt ut. Om du uppfyller kravet så tas villkoret bort och du kan registreras på kursen. Detta måste vara klart senast vid kursstart.

Behörighet, urval och antagningsstatistik

För dig som ska betala studieavgift

Om du ska betala studieavgift får du också status som antagen eller reservplacerad med villkor. Din betalning måste ha tagits emot av universitetet innan villkoret kan tas bort. Detta måste vara klart före kursstart.
Mer om studieavgifter

Om du har frågor gällande antagen med villkor vänligen kontakta:
Antagningsenheten på Stockholms universitet

Reservantagning

Du som har blivit reservplacerad behöver tacka ja på www.antagning.se senast den 19 december för att behålla din reservplats.

Du som har reservplacerats efter det andra antagningsbeskedet eller efter en sen anmälan, tackar ja till erbjuden plats direkt till institutionen.

Om vi kan erbjuda dig en utbildningsplats får du ett besked efter den 9 januari när registreringsperioden avslutats. Ibland kan reservantagningen börja tidigare om det är många som tackat nej till sin plats innan terminstart. Du kan också komma att bli kallad efter att kursen startat.

Om du blir erbjuden en plats blir du kontaktad via mejl och/eller telefon. Du måste tacka ja till platsen inom ett visst datum som framgår i mejlet. Det är därför viktigt att du bevakar den e-post som du använde när du ansökte via antagning.se.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kvinnlig lärare lyssnar på redovisning i klassrum med mellanstadieelver. Foto: Katja Kirscher
Foto: Mostphotos/Katja Kircher

I kursen får du lära dig om så väl föreställningar om unga och sexualitet, som ungas egna relation till sexualitet. Även frågor om sexuell och könsrelaterad identitet, pornografi och sexuellt våld tas upp. Kursen behandlar också hur frågor om sexualitet och relationer kan integreras i skolans undervisning.

 • Kursupplägg

  Kursen ges höst- och vårterminer på halvtid (50%) under andra halvan av terminen.

  VT23: vecka 12-22 (21/3-4/6)

  HT23: vecka 44-2 (30/10-14/1)

  Kursens ges helt på distans utan fysiska träffar. Arbetsformer är nätbaserade seminarier och föreläsningar samt studentarbete i grupp och individuellt.

  Aktuell kurslitteratur finns tillgänglig på kurshemsidan senast två månader före kursstart.

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen:

  Kursbeskrivning VT23 (publiceras senast en månad före kursstart)

  Kursbeskrivning HT23 (publiceras senast en månad före kursstart)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Undervisning

  Kursens arbetsformer är nätbaserade seminarier och föreläsningar samt studentarbete i grupp och individuellt.

  Undervisningen sker på svenska.

  I kursbeskrivningen framgår vilka specifika undervisningstillfällen och/eller uppgifter som är obligatoriska.

  Frånvaro vid obligatoriska moment kan kompenseras enligt instruktioner i kursbeskrivningen. Högst 40% av obligatoriska moment kan kompenseras.

  Vid frånvaro över 40% av obligatoriska moment  behöver studenten omregisteras för att gå om kursen vid ett senare tillfälle.


   

  Examination

  Kursen examineras genom:
  - Grupparbete, betygsskala G-U
  - Individuell skriftlig uppgift genom hemtentamen, betygsskala A-F

  För att få godkänt slutbetyg på hela kursen krävs lägst betyget E respektive G på samtliga examinationer samt fullgjorda obligatoriska uppgifter och fullgjord obligatorisk närvaro.

  Examinationsdatum HT22

  Se kursbeskrivning för HT22

  Omexaminationsdatum:

  Se kursbeskrivning för HT22

   

   

  Examinator

  VT23: Kalle Berggren, e-post: kalle.berggren@buv.su.se

  HT23:

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  VT23: vecka 12-22 (21/3-4/6)

  Schema VT23 (Preliminärt fram till en månad före kursstart)

  HT23: vecka 44-2 (30/10-14/1)

  Schema HT23 (Publiceras senast en månad före kursstart)

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteraturlistan publiceras två månader före kursstart.

  Notera att kurslitteraturen från HT22 även gäller VT23.

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.

  Kursadministratör: Malin Håkansson e-post: malin.hakansson@buv.su.se

  Kursansvarig: Kalle Berggren, e-post: kalle.berggren@buv.su.se

   

  Hitta till oss

  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du på campus Frescati, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A (Google Maps)

  Hitta på Campusområdet, Stockholms universitet