Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Individens utveckling och socialisation

  • 7,5 hp

Kursen ges inom lärarutbildningen inom det allmänna utbildningsområdet (AUO2). Kursen läses endast av studenter antagna före hösten 2008.

Kursen ges: kontakta kursadministratör David Lundberg för information om aktuella tider för att komplettera det som du saknar i kursen. Se kontaktuppgifter nedan.

Kursen samläses med kurserna Individens utveckling och socialisation (kurskod UB201U) och Barn- och ungdomsvetenskap (kurskod UB203A).