Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Individens utveckling och socialisation

Kursen ges inom lärarutbildningen inom det allmänna utbildningsområdet (AUO2). Kursen läses endast av studenter antagna före hösten 2008.

Kursen ges: kontakta kursadministratör David Lundberg för information om aktuella tider för att komplettera det som du saknar i kursen. Se kontaktuppgifter nedan.

Kursen samläses med kurserna Individens utveckling och socialisation (kurskod UB201U) och Barn- och ungdomsvetenskap (kurskod UB203A).