Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Självständigt arbete i förskoledidaktik för magisterexamen

  • 15 hp

Obligatorisk kurs inom Masterprogram i förskoledidaktik (SFÖRO).

Efter avslutad kurs kan studenter inom programmet ta ut magisterexamen inom förskoledidaktik, eller välja att fortsätta läsa till mastersexamen inom förskoledidaktik.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.