Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Förskoledidaktik med inriktning mot estetik och etik

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet, termin 2.

Kursen består av fyra delkurser: tre praktisk-estetiska kurser i bild, dans och musik och en kurs i estetik och etik i förskoledidaktisk praktik och forskning. I de praktisk-estiska kurserna kommer ni att få pröva olika estetiska arbetsformer i bild, dans och musik. Här behandlas estetiska uttryckssätt, olika tekniker och hur de kan användas tillsammans med barn på förskolan. I den förskoledidaktiska kursen behandlas olika perspektiv på estetik, de didaktiska aspekterna kring att planera estetiska aktiviteter på förskolan samt hur man som förskollärare skapar utrymme för barns delaktighet och inflytande i de estetiska processerna.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  HT23: vecka 42-(17/10-9/11 + 8/12-12/1)
  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning UB212Y HT23 (293 Kb)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen. 

  Undervisning

  Kursen består av 4 delkurser som går parallellt:
  -    Delkurs 1: Estetik och etik i förskoledidaktisk praktik och forskning, 7 hp,
  -    Delkurs 2: Praktisk-estetisk förskoledidaktik – bild 1.5 hp,
  -    Delkurs 3: Praktisk-estetisk förskoledidaktik – dans 1.5 hp
  -    Delkurs 4: Praktisk-estetisk förskoledidaktik – musik, 1,5 hp.

  Undervisning i delkurs 1 består av seminarier, individuella uppgifter, föreläsningar och fältstudier. Undervisning i delkurserna 2-4 sker i verkstadsform och med gruppuppgifter.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om hur du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

  Varje verkstadspass är 5 h och kräver obligatorisk närvaro. Det går inte att lämna in skriftlig kompensationsuppgift för frånvaro av verkstadspassen i bild, dans och musik.

   

  Examination

  Examinationstillfälle HT23

  Delkurs 1: Individuell skriftlig uppgift MOM1:

  12 januari 2024, kl. 17:00.

  Samtliga kompensationsuppgifter och kursuppgifter genomförda.

  Delkurs 2-4: Aktiv obligatorisk närvaro för samtliga verkstadspass och samtliga kursuppgifter gjorda

  Tillfälle för omexamination för studenter som läser kursen HT23:

  Delkurs 1: Individuell skriftlig uppgift MOM1: 

  7 mars 2024 kl. 17:00.

  Studenter som läser kursen för första gången innevarande termin behöver inte anmäla sig för inlämning av omexamination.

  Delkurs 2-4 Anmälan för att ta igen ett missat pass nästkommande termin görs till kursadministratör Maja Blanck, maja.blanck@buv.su.se

  Tillfälle för omexamination för studenter som läst kursen tidigare termin:

  Delkurs 1: Individuell skriftlig uppgift MOM1:

  12 januari 2024, kl. 17:00

  7 mars 2024 kl. 17:00

  Studenter från tidigare terminer som vill göra omexamination i januari anmäler sig till kursadministratören senast 2023-12-12.

  Anmälan sker till kursadministratör Maja Blanck: maja.blanck@buv.su.se

  Examinator

  Höstterminen 2023: Johanna Unga, e-post: Johanna.unga@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

   

   

   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering kontakta kursansvarig lärare.

  Kursansvarig: Johanna Unga, e-post: johanna.unga@buv.su.se.

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursadministratör: Maja Blanck, e-post: maja.blanck@buv.su.se

  Studentexpeditionen
  Studie- och karriärvägledning