Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Förskoledidaktik med inriktning mot estetik och etik

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet, termin 2.

Kursen består av fyra delkurser: tre praktisk-estetiska kurser i bild, dans och musik och en kurs i estetik och etik i förskoledidaktisk praktik och forskning. I de praktisk-estiska kurserna kommer ni att få pröva olika estetiska arbetsformer i bild, dans och musik. Här behandlas estetiska uttryckssätt, olika tekniker och hur de kan användas tillsammans med barn på förskolan. I den förskoledidaktiska kursen behandlas olika perspektiv på estetik, de didaktiska aspekterna kring att planera estetiska aktiviteter på förskolan samt hur man som förskollärare skapar utrymme för barns delaktighet och inflytande i de estetiska processerna.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  VT22: vecka 7-22 (10/3-8/4 + 17/5-3/6)
  HT22: vecka 42-02 (18/10-11/11 + 12/12-13/1)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  Kursbeskrivning VT22 (165 Kb)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen. 

  Undervisning

  Kursen består av 4 delkurser som går parallellt:
  -    Delkurs 1: Estetik och etik i förskoledidaktisk praktik och forskning, 7 hp,
  -    Delkurs 2: Praktisk-estetisk förskoledidaktik – bild 1.5 hp,
  -    Delkurs 3: Praktisk-estetisk förskoledidaktik – dans 1.5 hp
  -    Delkurs 4: Praktisk-estetisk förskoledidaktik – musik, 1,5 hp.

  Undervisning i delkurs 1 består av seminarier, individuella uppgifter, föreläsningar och fältstudier. Undervisning i delkurserna 2-4 sker i verkstadsform och med gruppuppgifter.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om hur du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

  Examination

  Examinationstillfälle VT22:

  Delkurs 1: Individuell skriftlig uppgift MOM1: 3/6-22 kl. 17.
  Närvaro/kompensationsuppgift för frånvaro godkänt samt redovisat fältstudien.

  Delkurs 2-4: Aktiv närvaro på samtliga verkstadspass och samtliga kursuppgifter fullgjorda.

  Tillfälle för omexamination för studenter som läst kursen VT22:

  Vid betyg F sker omexamination. Det är samma uppgift som tidigare. Inlämning sker senast den 10/8-22 kl. 17 i mappen som heter ”Omexamination” på Athena.

  Studenter som läser kursen för första gången innevarande termin behöver inte anmäla sig för inlämning av omexamination.

  Tillfälle för omexamination för studenter som läst kursen tidigare terminer

  • 3/6-22 kl. 17  
  • 10/8-22 kl. 17
  Anmälan sker senast den 7 juli 2022 för inlämning av omexamination den 10/8 till kursadministratör Maria Lund: maria.lund@buv.su.se


  Inlämning sker i mappen som heter ”Omexamination: för studenter som läst kursen HT21 eller tidigare terminer”. Det är samma uppgift som tidigare.

  Ta igen missade verkstäder:

  Den 7-8 juni 2022 erbjuds tillfälle att ta igen frånvaro från pass 1-4 i musik, bild eller dans. Du kan ta igen högst 2 pass.
   
  Om du har högre frånvaro (än 2 pass) måste du ta igen passen i höst 2022, nästa gång kursen ges.
   
  Gällande frånvaro från pass 5-6 kommer mer information senare, när kursens ordinarie pass har varit denna termin. Först då kan vi se hur stort behovet är för uppsamlingspass (pass 5+6) i augusti 2022.
   
  Kontakta kursadministratör Maria Lund, maria.lund@buv.su.se för anmälan och mer detaljerad information.

  Examinator

  Vårterminen 2022: Christine Eriksson, e-post: christine.eriksson@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema Grupp 1 VT22
  Schema Grupp 2 VT22
  Schema Grupp 3 VT22
  Schema Grupp 4 VT22
  Schema Grupp 5 VT22
  Schema Grupp 6 VT22
  Schema Grupp 7 VT22
  Schema Grupp 8 VT22
  Schema Grupp 9 VT22

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering kontakta kursansvarig lärare.

  Kursansvarig: Christine Eriksson, e-post: christine.eriksson@buv.su.se.

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursadministratör: Maria Lund, e-post: maria.lund@buv.su.se

  Studentexpeditionen
  Studie- och karriärvägledning