Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Förskoledidaktik med inriktning mot estetik och etik

 • 11,5 hp

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet, termin 2.

I kursen kommer ni att arbeta praktiskt-estetiskt i verkstäder med bild, dans och musik. Ni får kännedom om estetiska arbetsformer, tekniker och uttryckssatt och hur de kan användas tillsammans med barn i förskolan, liksom kopplingar mellan etik och estetik och hur estetiska arbetsformer också kan påverka barns delaktighet och inflytande i förskolan. I de förskoledidaktiska seminarierna kommer vi även att ta upp olika perspektiv på etik och estetik samt estetiskt och transdisciplinart lärande som delar i ett utforskande arbetssätt.

Kursen är uppdelad i del 1 och del 2, där del 2 fortsätter efter kursen Verksamhetsförlagd utbildning II, 6 hp.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  HT20: vecka 43-02 (21/10-13/11 och 10/12-15/1)
  VT20: vecka 11-23 (12/3-21/4 och 20/5-5/6)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.
  Kursbeskrivning HT20 (621 Kb)
  Kursbeskrivning VT20 (599 Kb)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen. 

  Undervisning

  Undervisningen på delkurs 1 består av seminarier där studenterna själva arbetar praktiskt med litteratur och andra uppgifter. I undervisningen ingår också föreläsningar samt VFU-besök och fältstudier. Undervisningen på delkurs 2-4 sker i verkstadsform i ämnena bild, dans och musik. Kommunikation sker också via universitetets internetbaserade lärplattform i alla delkurser.

  Verkstäder och specificerade seminarier är obligatoriska. Frånvaro från verkstäder kompenseras genom deltagande i verkstäder i andra kursgrupper under aktuell termin eller genom deltagande i verkstäder i andra kursgrupper under följande terminer. Frånvaro från seminarier ska kompenseras enligt instruktioner i kursbeskrivningen.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

  Examination

  Examinationstillfälle HT20:

  Estetik och etik i förskoledidaktisk praktik och forskning, 7 hp 
  - Individuell skriftlig uppgift, 15 januari kl 17.00

  Kusens del Praktiskt-estetisk förskoledidaktik - bild, 1,5 hp
  - praktisk-estetisk uppgift - bild

  Kusens del Praktiskt-estetisk förskoledidaktik - dans, 1,5 hp
  - praktisk-estetisk uppgift - dans

  Kusens del Praktiskt-estetisk förskoledidaktik - musik, 1,5 hp
  - praktisk-estetisk uppgift - musik

  Kursens estetiska verkstäder examineras genom aktivt deltagande och är därför obligatoriska. Dessutom ska kursuppgifter fullgöras.
   

  Tillfälle för omexamination HT20:

  Estetik och etik i förskoledidaktisk praktik och forskning, 7 hp 
  - Individuell skriftlig uppgift, 5 mars kl 17.00

  Anmäl dig till omexaminationstillfället genom att maila kursadministratören.

  I mappen ’Examinationer och uppgifter’ i Athena publiceras instruktioner för omexaminationen.
   

  Tillfälle för omexamination för studenter som läst kursen tidigare terminer

  • 1 december 2020
   Anmälan sker till kursadministratör

  Ta igen missade verkstäder för dig som läst kursen ht19 eller tidigare terminer:

  Eftersom vi fortfarande måste vara väldigt restriktiva med hur många personer som vistas i våra lokaler och att undervisningsgrupperna måste vara begränsade, kan vi inte ge er möjlighet att ta igen missade pass på plats på campus under höstterminen-20. Därför har vi bestämt att om du missat 1 eller 2 pass i något/några av ämnena kan du istället ta igen dessa genom att göra en uppgift på din nästa VFU-kurs och skriva en rapport om det du gör tillsammans med barnen.

  Om du har frågor och/eller behöver ta igen pass kontakta då Ingela.elfstrom@buv.su.se, så kommer du att få den uppgift som tillhör respektive ämne. 

  Examinator

  Höstterminen 2020: Ingela Elfström, e-post: ingela.elfstrom@buv.su.se


   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Grupp 1 (A+B)
  Grupp 2 (A+B)
  Grupp 3 (A+B)
  Grupp 4 (A+B)
  Grupp 5 (A+B)
  Grupp 6 (A+B)
  Grupp 7 (A+B)
  Grupp 8 (A+B)

  Schema VT20

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering kontakta kursansvarig lärare.

  Kursansvarig: Lisa Sjömilla, e-post: lisa.sjomilla@buv.su.se.

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m. kontakta kursadministratören.

  Kursadministratör: Maria Lund, e-post: maria.lund@buv.su.se
   

  Studentexpeditionen
  Studie- och karriärvägledning