Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Förskoledidaktik med inriktning mot utforskande lärande

  • 6 hp

Kursen ger en introduktion till den svenska förskolans pedagogiska miljöer och dess utforskande arbetssätt. Förskolan belyses som en arena för barns delaktighet och inflytande i relation till barns rättigheter.

Children puting dandelions into a plastic can with water
Photo: Mostphotos/Therese Boman

Kursen ger en inblick i den svenska förskolans framväxt och idétradition med kopplingar mellan barnsyn, lärande, lek och omsorg samt barns uppväxtvillkor. I kursen ingår även studiebesök i förskolor samt andra institutioner och verksamheter för barn.

Kursen ges även för internationella studenter. Undervisningsspråk är engelska.

För mer detaljerad information om kursen se den engelska kurssidan:

Early Childhood Education: Explorative Learning, 6 credits.