Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Förskoledidaktik med inriktning mot utforskande lärande

Kursen ger en introduktion till den svenska förskolans pedagogiska miljöer och dess utforskande arbetssätt. Förskolan belyses som en arena för barns delaktighet och inflytande i relation till barns rättigheter.

Children puting dandelions into a plastic can with water
Photo: Mostphotos/Therese Boman

Kursen ger en inblick i den svenska förskolans framväxt och idétradition med kopplingar mellan barnsyn, lärande, lek och omsorg samt barns uppväxtvillkor. I kursen ingår även studiebesök i förskolor samt andra institutioner och verksamheter för barn.

Kursen ges även för internationella studenter. Undervisningsspråk är engelska.

För mer detaljerad information om kursen se den engelska kurssidan:

Early Childhood Education: Explorative Learning, 6 credits.