Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Analys och vetenskaplig tillämpning inom barn- och ungdomsvetenskap

Kursen är en obligatorisk kurs inom Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap, termin 3.

Kursen Analys och vetenskaplig tillämpning inom barn- och ungdomsvetenskap, ​fokuserar på hur man praktiskt genomför vetenskapliga undersökningar inom barn- och ungdomsvetenskap. Du får genomföra ett prövande vetenskapligt projekt där du provar att dels utföra olika former av kvalitativa metoder och dels analysera din insamlade data från olika teoretiska perspektiv. Under kursen formulerar du också dina idéer om frågeställning, metodval och teoretiska perspektiv inför din kommande masteruppsats.