Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Analys och vetenskaplig tillämpning inom barn- och ungdomsvetenskap

Kursen är en obligatorisk kurs inom Masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap, termin 3.

Kursen Analys och vetenskaplig tillämpning inom barn- och ungdomsvetenskap, ​fokuserar på hur man praktiskt genomför vetenskapliga undersökningar inom barn- och ungdomsvetenskap. Du får genomföra ett prövande vetenskapligt projekt där du provar att dels utföra olika former av kvalitativa metoder och dels analysera din insamlade data från olika teoretiska perspektiv. Under kursen formulerar du också dina idéer om frågeställning, metodval och teoretiska perspektiv inför din kommande masteruppsats. 

 • Kursupplägg

  Kursen ges på höstterminer på heltid (100%).

  HT21: v. 48-02 (2/12 - 14/1)

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen.

  Undervisning

  Kursen är uppbyggd kring föreläsningar, seminarier, workshops, handledning och egen datainsamling.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

  Examinator

  Höstterminen 2020: Tanja Joelsson, e-post: tanja.joelsson@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig: Tanja Joelsson, e-post: tanja.joelsson@buv.su.se

  Kursadministratör: Manilla Ernst, e-post: manilla.ernst@buv.su.se