Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan, 7,5 hp

Om utbildningen

Kursen vänder sig till dig som arbetar som förskollärare och vill handleda studenter som gör den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom förskollärarprogrammet. I kursen lär du dig metoder för handledningssamtal samt formativ och summativ bedömning av studentens yrkeskunnande i relation till kursens förväntade studieresultat. Vidare behandlas olika bedömningsanvisningar och bedömningskriterier.

Kursen genomförs genom seminarier, föreläsningar, praktiska övningar och skriftliga inlämningsuppgifter. Mer information om kursen hittar du på kurshemsidan

Under våren 2019 erbjuds följande kurstillfällen:

- Campusförlagt tillfälle vid Stockholms universitet: anmälningskod 61935

- Kommunförlagt tillfälle i Bromma-Spånga-Tensta: anmälningskod 61010

- Kommunförlagt tillfälle i Haninge: anmälningskod 61011

De kommunförlagda tillfällena riktar sig specifikt till förskollärare i respektive stadsdel. Övriga sökande hänvisas till det campusförlagda tillfället.

Läs mer om att bli VFU-handledare.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen