Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan

I den här kursen får du utveckla din handledarkompetens för att bättre kunna handleda förskollärarstudenter under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen som sker på förskolan.

Mentor med student som skriver på ett blädderblock. Foto: Angel Nieto/Mostphotos

Kursen vänder sig till dig som arbetar som förskollärare och vill handleda studenter som gör den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom förskollärarprogrammet. I kursen lär du dig metoder för handledningssamtal samt formativ och summativ bedömning av studentens yrkeskunnande i relation till kursens förväntade studieresultat. Vidare behandlas olika bedömningsanvisningar och bedömningskriterier.

Undervisning HT21 på grund av covid-19

För att minska smittspridningen av coronaviruset sker undervisningen webbaserat via lärplattform Athena och e-mötesverktyg Zoom. För detaljerad information se schemat.

Läs mer information till studenter och medarbetare om coronaviruset

Så här söker du kursen:

1. Skapa ett konto på antagning.se (om du inte har ett sedan tidigare)
2. Gör din anmälan till kursen på antagning.se (obs viktigt att du söker kursen på rätt anmälningskod).
3. Kontrollera/ladda upp dina meriter på antagning.se (se behörighetskrav till kursen). Tänk på att du kan behöva styrka din anmälan med din Förskollärarexamen (lärarlegitimation är ej giltigt).

Under hösten 2021 erbjuds ett campusförlagt tillfälle vid Stockholms universitet (dock webbaserat), anmälningskod SU-61502.

I samarbete med Sollentuna, Danderyd och Österåkers kommun erbjuds även ett kommunförlagt tillfälle (dock webbaserat) med start i september. Tillfället riktar sig till förskollärare anställda i Sollentuna, Danderyd och Österåker. Mer information om kursen kommer skickas ut specifikt till de studenter som har anmält sitt intresse.

OBS. alla kurser ges under våren och hösten 2021 helt webbaserat.