Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan

 • 7,5 hp

I den här kursen får du utveckla din handledarkompetens för att bättre kunna handleda förskollärarstudenter under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen som sker på förskolan.

Förskola 117. mediabanken.

Sen anmälan till höstterminen 2020 öppnar 15 juli.
Första halvan av terminen (period A och B) kommer undervisningen ske digitalt/webbaserat, men vissa moment som seminarier i mindre grupper kan komma att ske på campus.

Läs mer på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionens webbsida om vad som gäller för kursen i höst.

Läs mer: Information till studenter och medarbetare om coronaviruset.

 

Kursen vänder sig till dig som arbetar som förskollärare och vill handleda studenter som gör den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom förskollärarprogrammet. I kursen lär du dig metoder för handledningssamtal samt formativ och summativ bedömning av studentens yrkeskunnande i relation till kursens förväntade studieresultat. Vidare behandlas olika bedömningsanvisningar och bedömningskriterier.

Under hösten 2020 kommer kursen till en början att ske genom webbaserad undervisning. Under senare delen av terminen kan det eventuellt bli lättade restriktioner vilket skulle innebära att undervisning sker i fysiska rum. Detta återstår att se, därför kommer vi att mötas via ZOOM, ett digitalt verktyg som bland annat innebär att läraren kan dela material med studenter och dela in deltagarna i mindre grupper för diskussioner. I övrigt kommer undervisningen att genomföras så nära "vanliga" seminarieupplägg som det går med litteraturläsning och diskussioner om uppdraget att handleda studenter i förskollärarutbildningen.

Under hösten 2020 kommer kurstillfällen ges på Campus, anmälningkod: 61261 och även lokalt i: Haninge, anmälningskod: SU-61332 och Sollentuna.
 
Under våren 2020 erbjuds ett campusförlagt tillfälle vid Stockholms universitet, anmälningskod SU-61193. I samarbete med Stockholms stad erbjuds även ett kommunförlagt tillfälle med start i mars 2020, anmälningskod SU-61298. Tillfället riktar sig till förskollärare anställda i Stockholms stad.

 • Kursupplägg

  Kursen har sex lärarledda obligatoriska seminarier (ca en träff per månad). Dessa seminarier fokuserar på handledningsstrategier, organisering av VFU i relation till examensmål för förskollärarexamen, reflekterande didaktiska handledarsamtal, etiska aspekter på handledning samt formativ och summativ bedömning av professionsutveckling.

  Dessutom tillkommer mellanliggande arbete i studentarbetslag där lärplattformen Athena utgör en kommunikationskanal. Deltagarnas egen lärarpraktik, studenterfarenheter eller handledarerfarenheter samt formulering av frågeställningar rörande handledaruppdraget utgör utgångspunkt för gruppdiskussioner och gemensam bearbetning av kurslitteraturen och dess centrala begrepp. ​

  För mer information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart. 

  Kursbeskrivning HT20 (185 Kb)

  Undervisning

  Kursen genomförs genom seminarier, föreläsningar, praktiska övningar och skriftliga inlämningsuppgifter.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift.

  Examination

  Kursen examineras genom en individuell skriftlig resonerande text om handledaruppdraget.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema Campus HT20

  Schema Haninge HT20

  Schema Sollentuna HT20

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering kontakta kursansvarig lärare. Om du har studieadministrativa frågor som rör t.ex. antagning, registrering, lärplattformen Mondo eller Athena samt behörighetsfrågor kontakta kursadministratören.

  Kursansvarig lärare:

  Bodil Halvars, e-post: bodil.halvars@buv.su.se

  Kursadministratör:

  Maria Lund, e-post: maria.lund@buv.su.se

   

  Studentexpeditionen
  Studie- och karriärvägledning

  Hitta till oss