Att handleda verksamhetsförlagd utbildning i förskolan, 7,5 hp

Kursen vänder sig till dig som arbetar som förskollärare och vill handleda studenter som gör den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom förskollärarprogrammet. I kursen lär du dig metoder för handledningssamtal samt formativ och summativ bedömning av studentens yrkeskunnande i relation till kursens förväntade studieresultat. Vidare behandlas olika bedömningsanvisningar och bedömningskriterier.

Kursen genomförs genom seminarier, föreläsningar, praktiska övningar och skriftliga inlämningsuppgifter. Mer information om kursen hittar du på kurshemsidan.

Läs mer om att bli VFU-handledare.

Under hösten 2019 erbjuds följande kurstillfällen:

- Campusförlagt tillfälle vid Stockholms universitet: anmälningskod 61099

- Kommunförlagt tillfälle i Södermalm: anmälningskod 61126

- Kommunförlagt tillfälle i Nacka: anmälningskod 61127

De kommunförlagda tillfällena riktar sig specifikt till förskollärare i respektive stadsdel. Anmälan till dessa öppnar den 15 juli 2019. Övriga sökande hänvisas till det campusförlagda tillfället.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen