Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Förskolans uppdrag och pedagogiska miljöer - ULV

Kursen ingår i Förskollärarprogrammet inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV), termin2.

Kursen behandlar förskolans och förskollärarens uppdrag i ett samhällsperspektiv. I kursen ges en första inblick i förskolans läroplan och dess betydelse för verksamheten, med fokus på omsorg, lek, lärande och undervisning.

Genus, jämställdhet och andra mångfaldsfrågor samt barns delaktighet/inflytande belyses som en del av förskolans värdegrund. Kursen tar upp förskolans pedagogiska miljö det vill säga den fysiska och diskursiva: barnsyn, organiseringen av tid, rum och material, samt dess betydelse för barns lek och lärande.

I kursen ges en introduktion till akademiska studier; att läsa och skriva akademiska texter. Kursen ger även en introduktion till grupprocesser via drama/gestaltande arbetssätt samt en förberedelse för VFU (verksamhetsförlagd utbildning).

Kursen samläser med Förskollärarprogrammet - UB107Y.

 • Kursupplägg

  Kursen ges både höst- och vårterminer på heltid (100%).

  HT21: vecka 35-44 (30/8 - 3/11)
  VT22: vecka 3-12 (17/1 - 24/3)

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.
    Kursbeskrivning UB107Y_UB33UU_V21 210209 (95 Kb)

  En detaljerad studieplanering finns på kurssajten på lärplattformen Athena, som du kommer åt när du har registrerat dig på kursen. 

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarium, verkstäder, grupparbete och individuellt arbete. OBS! Webbaserad undervisning i vår.  Mer om undervisningen på BUV relaterad till covid-19

  För detaljerad information klicka på schema UB33UU.

  Uppsamlingsseminarier vid frånvaro från seminarium 3, 4, 5 och 7 sker den 24/3:

  Uppsamling seminarium 3: kl. 9-10
  Uppsamling seminarium 4: kl. 10-11
  Uppsamling seminarium 5: kl. 12-13
  Uppsamling seminarium 7: kl. 13-14

  Anmäl deltagande till brian.davies@buv.su.se senast den 15/3-21. Uppge vilket seminarium du ska deltaga i.

   

  Kommunikation sker också via universitetets lärplattform. Deltagande vid seminarier och verkstäder är obligatoriskt. I kursbeskrivningen framgår närmare vilka specifika undervisningstillfällen det gäller.

  Studieplaneringen i Athena visar hur undervisningen är uppbyggd. Där anges också om du behöver förbereda dig inför undervisningstillfällena, exempelvis genom att läsa viss litteratur eller göra en uppgift. 

  Exempel studieplanering - kursen UB33UU HT20

  Examination

  Examinationstillfälle VT21

  Ordinarie examinationstillfälle antagna VT21:
  Delkurs 1: Muntlig gruppuppgift redovisas v3 (se schemat)
                   Individuell skriftlig uppgift: 26 februari, kl 17.00.
  Delkurs 2: Muntlig redovisning v10 (se schemat)
                   Individuell skriftlig uppgift: 9 mars, kl. 17.00
  Delkurs 4: Individuell skriftlig uppgift: 25 mars, kl. 17.00

  Nästkommande omexaminationstillfälle antagna VT21:
  Delkurs 1: Muntlig gruppuppgift 24 mars, kl 09.00. 
                    Individuell skriftlig uppgift: 13 april, kl 17.00.
  Delkurs 2: Muntlig redovisning: 19 april, kl 15.00.
                    Individuell skriftlig uppgift: 20 april, kl 17.00.
  Delkurs 3: Uppsamlingsseminarium: 19 april, kl 09:00.
  Delkurs 4: Individuell skriftlig uppgift: 12 maj, kl 17.00.

   

  Nästkommande omexaminationstillfälle studenter antagna tidigare terminer
  Skriftliga uppgifter: MOM 1, 2 och 4:
  20/4, kl 17 (anmäl till brian.davies@buv.su.se senast den 13/4) 2021
  9/8, kl 17 (anmäl till brian.davies@buv.su.se senast den 24/6) 2021
  16/12, kl 17 (anmäl till brian.davies@buv.su.se senast den 9/12) 2021

  Uppsamling MOM 3: 19/4, kl. 9-12 (anmäl till brian.davies@buv.su.se senast 12/4) 2021
  Uppsamling MOM 2: 19/4, kl. 15-17 (anmäl till brian.davies@buv.su.se senast 12/4) 2021

  Examinator

  Vårterminen 2021: Mie Josefson, e-post: mie.josefson@buv.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  VT21 schema (OBS! Små ändringar kan förekomma)

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Studiegång - Klicka på länken och titta under 'Programmet studiegång'

  Stöd och service för studenter 

  VFU

  Studera med funktionsnedsättning

  Studie- och språkverkstaden

 • Kontakt

  Om du har frågor om kursens innehåll och betygsrapportering, kontakta kursansvarig lärare.
  Kursansvarig: Gudrun Samland Hellström, e-post:  gudrun.hellstrom@buv.su.se

  Om du har studieadministrativa frågor som rör till exempel behörighet, registrering eller Athena m.m., kontakta kursadministratören.
  Kursadministratör: Brian Davies, e-post: brian.davies@buv.su.se

  Hitta till oss:
  Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen finner du vid campusområdet Frescatibackehusen, Svante Arrhenius väg 21 A.

  Svante Arrhenius väg 21 A, Google maps
  Campusområdet, Stockholms universitet

  Studentinformation:

  Studentexpedition vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
  Studie- och karriärvägledning för utbildningen