Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att vara lärare i Sverige II - Verksamhetsförlagd utbildning, VFU I inom Utländska lärares vidareutbildning (ULV)

  • 4 hp

Kursen ingår i Utländska lärares vidareutbildning (ULV), termin 1.

Kursen behandlar förskola/skola ur perspektivet av att förskolan och skolan innefattar en uppsättning sociala relationer och är en arena för social interaktion. Kursen uppmärksammar inom ramen för verksamhetsförlagd utbildning hur olika typer av mellanmänskliga relationer aktualiseras i en vardagspraktik.

Fokus under praktikperioden ligger på relationer mellan barn/elever, mellan lärare och barn/elever, mellan lärare, samt mellan lärare och föräldrar. Under den verksamhetsförlagda utbildningen behandlas också betydelsen av förskolläraren/läraren som ledare för ett socialt hållbart klimat samt hur skolans värdegrund får betydelse i en förskole-/skolpraktik.