Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Att handleda professionsutveckling i verksamhetsförlagd utbildning, fritidshem

I den här kursen får du utveckla din handledarkompetens för att bättre kunna handleda grundlärarstudenter under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) som sker på fritidshem och skola.

Studentkommunikation VFU

I kursen behandlas didaktiska frågor relaterade till handledning av lärarstudenter under VFU. VFU-handledarens verksamhet och handledning problematiseras utifrån etiska aspekter, teorier om lärande och aktuell didaktisk forskning.

I kursen ingår ett praxisnära utforskande av olika handledningsstrategier. Kursen behandlar lärande samtal samt formativ och summativ bedömning under handledningsprocessen i förhållande till styrdokument och arbetsmaterial för VFU.